BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. AMAÇ:

Bu politikanın amacı, Muka İplik ‘in bünyesindeki tüm birimlerin, sahip ya da yükümlü olduğu bilgi varlıklarını korumak ve uygun bir biçimde yönetmektir.

2.KAPSAM:

Muka İplik Bilgi Güvenliği Politikası tüm kurumu ve kurumun bilgi kaynaklarına temas eden tüm servis sağlayıcılarını kapsar.

3.TANIMLAR:

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

BGYK: Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu.

4. UYGULAMA

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, pazarın eğilimlerine uygun iplik üretimini verimli ve ekonomik şekilde yürütmek.

Uygulanabilir yasal şartlar, müşteri şartları ve standart şartlarının sürekli olarak karşılanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirmek.

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin sürekli iyileştirmesine yönelik uygulamalar geliştirmek.

Amaç ve hedeflerimizi risk tabanlı yönetim anlayışına ve süreç yaklaşımına uygun bir şekilde sürekli olarak sağlamak bilgi güvenliği politikamızdır.